Čo o nás prezrádza písmo?

Spôsob vyjadrovania a hlas prezrádza o človeku veľa. A rovnako je to aj s písmom. Dokáže totiž veľa vypovedať o osobnosti a vlastnostiach. Rozborom písma sa zaoberá samostatná veda – grafológia. Avšak z typu písma môžete […]