Čo o nás prezrádza písmo?

Spôsob vyjadrovania a hlas prezrádza o človeku veľa. A rovnako je to aj s písmom. Dokáže totiž veľa vypovedať o osobnosti a vlastnostiach. Rozborom písma sa zaoberá samostatná veda – grafológia. Avšak z typu písma môžete čo to rozpoznať aj samy. Čo teda dokáže písmo prezradiť?

Aké máte písmo?

Pri analyzovaní typu písma sa sledujú najmä tieto jeho vlastnosti:

  1. Veľkosť písmen

Ľudia, ktorí píšu vysoké písmená, sú považovaní za ambicióznych. Chcú byť vždy v strede pozornosti, chýba im skromnosť a takt. Taktiež si vyžadujú, aby ich okolie uznávalo. Naopak, osoby s malým písmom sa považujú za skromné, utiahnuté a s nízkym sebavedomím. Často je však malé písmo aj znakom chamtivosti a šetrnosti.

Okrem veľkosti hrá rolu aj šírka písma. Širokým písmom sa prejavujú umelci, priateľskí a spontánni ľudia s veľkým egom. Ak je písmo až príliš široké, môže byť znakom dotieravosti a drzosti. Úzke písmo zas charakterizuje introvertov so sklonom k prílišnému sebaovládaniu.

  1. Sklon písma

Ak je písmo naklonené až príliš vpravo, jedná sa o extrovertov so sklonom k expresívnemu správaniu. Extrémne vľavo naklonené písmo je prejavom potláčaných, defenzívnych ľudí, ktorí sa obávajú budúcnosti. Priame písmo je znakom vyrovnanosti a nezávislosti človeka. A naopak kolísavé a nepravidelné písmo vyjadruje náladovosť a rozporuplnosť človeka.

  1. Línia a smer písma

Ľudia zvyknú mať problém písať na papier bez riadkov. A z toho sa takisto dá čosi vyčítať. Ak písmo smeruje nadol, jedná sa o pesimistu a človeka akoby unaveného životom. Naopak vzrastajúce písmo svedčí o radosti a pozitívnych vyhliadkach do budúcnosti. Tí, ktorí píšu rovno, sú vyrovnaní ľudia s potrebou kontrolovať svoj život.

Ako sa otestovať?

Urobte si tento mini test osobnosti aj doma. Ako na to? Vezmite si čistý hárok papiera bez riadkov, najlepšie vo formáte A5. Potrebovať budete aj svoje obľúbené pero, ktoré používate najčastejšie. Nezáleží na tom, či to bude guľôčkové alebo atramentové pero. Nepoužívajte však ceruzku ani fixku. Napíšte aspoň 100 slov. Ideálne je, ak ich nebudete prepisovať, ale niekto Vám ich nadiktuje. A môžete sa testovať!

FOTO: mamastock / Dollar Photo Club